Bemutatkozás

Ugrifüles

Minden nap megszűnik valami, amiért az
ember szomorkodik: de mindig születik
valami, amiért érdemes élni, küzdeni!”
(Herakleitosz)

Óvodánk, a budapesti Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény 1960-ban épült, a József Attila-lakótelep első óvodájaként. Négy csoportos, családias légkörű, 88 főre tervezett. Jelenleg 88 gyermeket fogadunk és nevelünk nagy szeretettel a legkorszerűbb nevelési igényeket kielégítve.

Testületünk 15 főből áll: 9 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, 4 szakképzett dajka és 2 konyhai dolgozó. Nevelőtestületünk szakmai felkészültsége garanciát jelent a differenciált egyéni fejlesztés megvalósítására. Kollégáink többnyire évek óta együtt nevelő óvodapedagógus párosok, felmenő rendszerben dolgoznak. Ez az állandóság segítséget jelent a családok és a gyermekek sokoldalú megismerésében, az óvónő-szülő kapcsolat elmélyítésében, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés kialakításában. Nagy figyelmet fordítunk tehát az óvoda- család jó kapcsolat kialakítására, szem előtt tartva a családi nevelés fontosságát.
Nevelési programunkat az eddigi tapasztalataink alapján állítottuk össze, meghagyva az óvodai nevelés programjának szakmai értékeit,  kibővítve a továbbképzések során szerzett szaktudással, eredményekkel. Programunk szakmai gerincét a testi képességek fejlesztése adja. Kiemelt szerepet kap a mozgásfejlesztés (prevenciós testnevelés: testtartásjavító-, lábboltozat erősítő-, zenés és szertorna, néptánc) melyet tervszerű, rendszeres foglalkozásokkal érünk el. A testgyakorlatok tudatos alkalmazásával a motoros képességek és a mozgáskészség kibontakoztatását, valamint a mozgásműveltség fejlesztését céloztuk meg.

Nevelésfilozófiánk tartalmazza mindazon nevelési céljainkat és feladatainkat, amelyeket a gyermekekkel, a gyermekek érdekében kívánunk megvalósítani, vagyis az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével segítjük személyiségük harmonikus fejlődését, szociális-értelmi érettségük alakulását, kiemelt szerepet szánva a testi képességek mindennapi, tervszerű fejlesztésének. Tesszük mindezeket a gyermek alapvető tevékenységére a : JÁTÉKra alapozva.

Óvodánkban a lakótelepen egyedülállóként korszerű mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt tornaterem áll a gyermekek rendelkezésére. Mindezek alapját adják, a preventív mozgásfejlesztésnek, a pedagógiai programunkban megfogalmazott célok megvalósításának, valamint a mozgáskorrekcióra szoruló gyermekek egyéni fejlesztésének, és a délutáni mozgásos tevékenységeknek. /torna, néptánc/

Közösségi színterünk is. Itt tartjuk a közös ünnepeinket -karácsony, mikulás- itt zajlanak az anyák napi megemlékezések, évzárók, ballagások. Nagyon sok szakmai, kerületi programnak is helyet adunk továbbképzések, előadások, nevelőtestületi értekezletek, gyakorlati bemutatók formájában.                                             

A leendő óvodásokat szívesen látjuk a Ugrifüles napok keretén belül tartott nyílt programokon, ahol megismerkedhetnek az óvó nénikkel, dadus nénikkel. Betekintést nyerhetnek a csoportok életébe, hétköznapjaiba, megismerhetik a szokásokat, ami segítséget nyújthat a szülőknek az óvodaválasztásban.

Óvodásaink kedvenc mondata:

 

“Milyen okos, milyen ügyes a legkisebb Ugrifüles!”

Ezek vagyunk mi